Trần Vũ

 

Sinh năm 1962 tại Sàigòn, theo học tiểu và trung học đệ nhất cấp tại tư thục Lasan Taberd. Sau giải thể 1976 chuyển sang Bùi Thị Xuân ( nữ trung học Nguyễn Bá Tòng cũ). Vượt biên đến Phi Luật Tân và định cư tại Pháp từ 1979 sau một năm ở trại tỵ nạn Palawan, Puerto Princesa City. Làm phân tích viên điện toán cho Quỹ Hưu Trí Pháp Quốc rồi Liên Bang Tương Trợ Y Tế tại Paris từ 1990. Từ 1999 làm quản lý dự án tin học cho Liên Hiệp Quốc Gia Bảo Hiểm Pháp.  Chủ biên tạp chí Hợp Lưu giai doạn 2003 đến tháng 7-2005.

 

Tác phẩm đã xuất bản:

-      Ngôi Nhà Sau Lưng Văn Miếu, Thời Văn 1988, Hồng Lĩnh tái bản 1994

-      Cái Chết Sau Quá Khứ, Hồng Lĩnh xuất bản 1993

-      Sous Une Pluie d’Epines, nxb Flammarion 1998

-      The Dragon Hunt, nxb Hyperion  1999

 

Các tuyển tập nhiều tác giả:

-  The Funerary Association of Nothern  Viet Nam Cimetery, bản dịch Đỗ Lê Anh Đào 2004

-      Au Rez de Chaussée du Paradis, nxb Philippe Piquier 2004, bản dịch Ðoàn Cầm Thi

-  The Other Side of Heaven, nxb Curbstone Press 1995,bản dịch Thái Tuyết Quân

-      Night Again, Seven Stories 1996, bản dịch Nina Mc Pherson

-      Terre des Ephémères, nxb Philippe Piquier 1994, bản dịch Phan Huy Ðường

-      En traversant Le Fleuve, nxb Philippe Piquier 1996, bản dịch Phan Huy Ðường

-      Tuyển tập truyện ngắn 20 năm văn học Việt Nam Hải Ngoại 1975-1995, Pen Club 1995

-      Truyện Hay Hải Ngoại, nxb Phù Sa 1991

-      Tổng Tập Văn Học Việt Nam Hải Ngoại, nxb Ðại Nam 1995

-      Khi Tan Nắng, nxb Hội Nhà Văn 1993

-      và nhiểu tuyển tập Việt Nam khác xuất bản tại Pháp, Gia Nã Ðại và Hoa Kỳ, v.v...

 

Có tác phẩm đăng trên các tập san :

-      Granta, Le Serpent à Plume, Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Làng Văn, Thế Kỷ 21, Talawas

 

Các bài phê bình :

-     Articles của Publishers Weekly, Library Journal, The New York Times Book Review,  The Los Angeles Times Sunday Book Review, Kirkus Reviews, Book Review , Asian Litterature, San Jose Mercury News, South China Morning Post, The Providence Sunday Journal, Collection Brook List, Cincinnati City Beat, Libération

-     Thụy Khuê, Trương Vũ, Phan Huy Ðường,  Nguyễn Hưng Quốc, Bùi Vĩnh Phúc, Nguyễn Mạnh Trinh, Nguyễn Ngọc Bích, Bùi Bảo Trúc, Hoàng Khởi Phong, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Vy Khanh, Ðoàn Cầm Thi.

 

- Vào chung khảo giải RIEL DEBARS 2000